ΗΛΙΚΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2020-2021

    Κ-18 :                                      Έτη γέννησης 2003-2004    ( 4 ποδοσφαιριστές του 2002) ——————————————————————————————————————————– Κ-16 :                                      Έτη γέννησης 2005-2006 ——————————————————————————————————————————— Κ-14 :                                      Έτη

Περισσότερα