ΗΛΙΚΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2022–2023

 

Κ-18 :                                   Έτη γέννησης 2005-2006

——————————————————————————————————————————–

Κ-16 :                                   Έτη γέννησης 2007-2008

———————————————————————————————————————————

Κ-14 :                                   Έτη γέννησης 2009-2010

——————————————————————————————————————————–

Κ-12 :                                  Έτη γέννησης 2011-2012

———————————————————————————————————————————

Κ-10 :                                  Έτη γέννησης 2013-2014

———————————————————————————————————————————

Κ-8 :                                   Έτη γέννησης 2015-2016

———————————————————————————————————————————

Κ-6 :                                   Έτη γέννησης 2017-2018

———————————————————————————————————————————