ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 2021-2022

ΤΜΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ  ΩΡΑ: 21:00-22:30μ.μ.       ΓΗΠΕΔΟ: ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ  ΩΡΑ: 21:30-22:45μ.μ.       ΓΗΠΕΔΟ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΩΡΑ: 20:30-21:45μ.μ.       ΓΗΠΕΔΟ: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

 

 

ΤΜΗΜΑ Κ18 (ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 2004-2005)

ΤΡΙΤΗ  ΩΡΑ: 21:30-22:45μ.μ.       ΓΗΠΕΔΟ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ  ΩΡΑ: 21:30-22:45μ.μ.       ΓΗΠΕΔΟ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ  ΩΡΑ: 20:15-21:30μ.μ.       ΓΗΠΕΔΟ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΛΙΟΥ

 

 

ΤΜΗΜΑ Κ16 (ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 2006-2007)

ΤΡΙΤΗ  ΩΡΑ: 21:30-22:45μ.μ.       ΓΗΠΕΔΟ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ  ΩΡΑ: 21:30-22:45μ.μ.       ΓΗΠΕΔΟ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ  ΩΡΑ: 20:15-21:30μ.μ.       ΓΗΠΕΔΟ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΛΙΟΥ