ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 2020-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 2020-2021

 

ΤΜΗΜΑ Κ6 (ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 2015-2016)

ΓΗΠΕΔΟ: 5Χ5 ΧΑΣΙΑΣ (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ 5ο Ε.Κ. ΙΛΙΟΥ)

ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΩΡΑ: 18:00 – 19:00μ.μ.

 

 

ΤΜΗΜΑ Κ8 (ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 2013-2014)

BLUE TEAM:  ΔΕΥΤΕΡΑ   ΩΡΑ: 16:45-18:00μ.μ.     ΓΗΠΕΔΟ: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    ΩΡΑ: 16:45-18:00μ.μ.      ΓΗΠΕΔΟ: ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ

 

GREEN TEAM:  ΔΕΥΤΕΡΑ   ΩΡΑ: 16:45-18:00μ.μ.     ΓΗΠΕΔΟ: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    ΩΡΑ: 16:45-18:00μ.μ.      ΓΗΠΕΔΟ: ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ

 

 

ΤΜΗΜΑ Κ10 (ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 2011-2012)

BLUE TEAM:  ΔΕΥΤΕΡΑ  ΩΡΑ: 18:00-19:15μ.μ.       ΓΗΠΕΔΟ: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΩΡΑ: 16:45-18:00μ.μ.       ΓΗΠΕΔΟ: ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ

 

GREEN TEAM:  ΔΕΥΤΕΡΑ  ΩΡΑ: 18:00-19:15μ.μ.       ΓΗΠΕΔΟ: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΩΡΑ: 16:45-18:00μ.μ.       ΓΗΠΕΔΟ: ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ

 

 

ΤΜΗΜΑ Κ12 (ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 2009-2010)

BLUE TEAM:  ΔΕΥΤΕΡΑ  ΩΡΑ: 20:30-21:45μ.μ.     ΓΗΠΕΔΟ: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΩΡΑ: 19:00-20:15μ.μ.     ΓΗΠΕΔΟ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΛΙΟΥ

 

GREEN TEAM:  ΔΕΥΤΕΡΑ  ΩΡΑ: 20:30-21:45μ.μ.     ΓΗΠΕΔΟ: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΩΡΑ: 19:00-20:15μ.μ.     ΓΗΠΕΔΟ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΛΙΟΥ

 

 

ΤΜΗΜΑ Κ14  (ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 2007-2008)

BLUE TEAM:  ΤΡΙΤΗ  ΩΡΑ: 20:15-21:30μ.μ.       ΓΗΠΕΔΟ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΩΡΑ: 20:30-21:45μ.μ.       ΓΗΠΕΔΟ: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

 

GREEN TEAM:  ΤΡΙΤΗ  ΩΡΑ: 20:15-21:30μ.μ.       ΓΗΠΕΔΟ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΩΡΑ: 20:30-21:45μ.μ.       ΓΗΠΕΔΟ: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

 

 

ΤΜΗΜΑ Κ16 (ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 2005-2006)

ΤΡΙΤΗ  ΩΡΑ: 21:30-22:45μ.μ.       ΓΗΠΕΔΟ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ  ΩΡΑ: 21:00-22:30μ.μ.       ΓΗΠΕΔΟ: ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ  ΩΡΑ: 20:15-21:30μ.μ.       ΓΗΠΕΔΟ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΛΙΟΥ

 

 

ΤΜΗΜΑ Κ18 (ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 2003-2004)

ΔΕΥΤΕΡΑ  ΩΡΑ: 21:00-22:30μ.μ.       ΓΗΠΕΔΟ: ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ  ΩΡΑ: 21:30-22:45μ.μ.      ΓΗΠΕΔΟ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΠΕΜΤΗ  ΩΡΑ: 20:15-21:30μ.μ.       ΓΗΠΕΔΟ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΛΙΟΥ

 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ  ΩΡΑ: 21:00-22:30μ.μ.       ΓΗΠΕΔΟ: ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ  ΩΡΑ: 21:30-22:45μ.μ.       ΓΗΠΕΔΟ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΩΡΑ: 19:00-20:15μ.μ.       ΓΗΠΕΔΟ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΛΙΟΥ

 

 

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

ΜΕΓΑΛΟΙ (ΤΜΗΜΑΤΑ Κ12-Κ14-Κ16)

ΔΕΥΤΕΡΑ  ΩΡΑ: 18:00-19:15μ.μ.       ΓΗΠΕΔΟ: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

 

ΜΙΚΡΟΙ (ΤΜΗΜΑΤΑ Κ8-Κ10)

ΔΕΥΤΕΡΑ  ΩΡΑ: 16:45-18:00μ.μ.       ΓΗΠΕΔΟ: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ