ΗΛΙΚΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2020-2021

 

 

Κ-18 :                                      Έτη γέννησης 2003-2004    ( 4 ποδοσφαιριστές του 2002)

——————————————————————————————————————————–

Κ-16 :                                      Έτη γέννησης 2005-2006

———————————————————————————————————————————

Κ-14 :                                      Έτη γέννησης 2007-2008

——————————————————————————————————————————–

Κ-12 :                                      Έτη γέννησης 2009-2010

———————————————————————————————————————————

Κ-11-10 :                                 Έτη γέννησης 2010-2011

———————————————————————————————————————————